Marincold Paket Sistemler

Kategoriler: Etiketler:

Değişik boyutlardaki her tür deniz araçları için imal edilmişlerdir. Soğutma işlemi su tarafından gerçekleştirildiğinden havalandırma ihtiyacı duymazlar. Boyut olarak küçük olduklarından atıl kalmış ve kullanılmayan yatak altı, dolap içi vb. yerlere monte edilebilirler. Tüm donanımları kendi gövdesi üzerindedir. Kullanılacağı ortama sadece gerekli olan su tesisatının çekilmesi yeterlidir.

Sisteme Genel Bakış
Kondanserler deniz suyu ile çalışacak şekilde seçilmiştir. Evaporatörler boru geometrileri sayesinde düşük hava basınç kayıplarına ve düşük ses seviyelerine sahiptirler. Kompresörler cihaz kapasitelerine bağlı olarak rotary veya hermetic olarak seçilmektedir. Kompresörler seçilirken klima uygulamaları için imal edilmiş olmasına dikkat edilmektedir. Özellikle alçak basınç ve yüksek basınç tarafları arasında büyük basınç farkları olmamasına dikkat edilmektedir. Kompresörlerde verimin en önemli göstergesi olan COP değerlerinin büyük tutulmasına özen gösterilmektedir. Sistemin hem sıcak hem de soğuk çalışabilmesi 4 yollu valfler ile sağlanmaktadır. Sistemin kontrolü oda termostatı ile sağlanmaktadır. Bu termostat istenilen sıcaklık değerine ayarlandıktan sonra ortam sıcaklığını sabit tutmak üzere sistemi otomatik olarak kumanda eder (çalıştırır ve durdurur). Cihazlar, oluşabilecek muhtemel hatalara karşı kendini koruyabilecek şekilde imal edilmişlerdir. Bu amaçla alçak ve yüksek basınç taraflarında oldukça gelişmiş alçak ve yüksek basınç prostatları mevcuttur. Bu prostatlar olası bir aksaklık sonucu gaz basınçlarında oluşabilecek değişimleri kısa sürede algılayarak sistemi durdurur. Bu sayede sistemde oluşabilecek büyük hasarlar engellenmiş olur.
Sistem Elemanları
r. Kondanserler
Marine tip paket sistem klimaların en önemli elemanlarıdır. Direkt olarak deniz suyu ile temas halinde olduklarından, ev ve büro tipi denilen klima kondanserlerinden farklıdırlar. Kondanserin deniz suyu ile temas halinde olan kısmı, korozif etkiye ve elektrolitik etki sonucu oluşabilecek aşınmalara karşı dirençli bronz malzemeden imal edilmiştir. Kondanserler sıralı tip olup soğutma kapasitesine bağlı olarak boyutları ve sıra sayıları değişebilmektedir. Kondanser içerisinde oluşturulan türbülanslı akım sayesinde sistem verimi yükselirken, basınç kayıplarının mümkün olan en asgari seviyeye indirilmesiyle deniz suyu pompasının fazla akım çekmesi engellenmeye çalışılmıştı
Kompresörler
Paket sistemlerin en önemli elemanlarından biridir. Sistemin soğutma kapasitesine bağlı olarak rotary veya hermetic olarak seçilebilmektedir. Kompresör seçiminde özellikle klima uygulamaları için imal edilmiş, freon v.b. gazlar ile kullanılabilen kompresörlerin seçilmesine dikkat edilmektedir. Kompresörlerin verimleri genellikle COP denilen katsayılarla ifade edilmektedir. Kompresörlerde alçak ve yüksek basınçları arası farklar ne kadar düşük ise COP değerleri o oranda yükselebilmektedir. Bu sebeple kondanser seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri alçak ve yüksek basınç tarafları arasındaki basınç farkının düşük olmasıdır. Kompresör seçiminde tüm bu hususlar dikkate alınmaktadır.
Evaparatörler (Soğutucular)
Evaparatörler klima sistemlerinde kullanılmak üzere imal edilmiş evaparatörler arasından seçilmekte olup bakır boruludur. Sistemler soğuk ve sıcak olarak kullanılabildiği için evaparatörler gerektiğinde kondanser olarak çalışabilecek şekilde seçilmelidir. Birçok evaparatör tipi bu şartları yerine tam olarak getirememektedir. Bu nedenle soğutucu seçimine gereken özen gösterilmiş ve en iyi sonucu verebilen korozif etkilere dayanıklı özel hidrofilig kaplamalı ve alüminyum kasalı ürünler seçilmiştir. Bakır boru dizaynı hava basınç kaybı minimum olacak şekilde seçilmiş, kanat aralıklarının minimum ölçüde tutulmasıyla ise geniş metrekare yüzeyi ve buna bağlı olarak maksimum ısı transferi sağlanmıştır.
Şasi ve bağlantı elemanları
Tamamı krom-nikel paslanmaz ürünlerden seçilmiş olup teknenizin ömrü ile orantılıdır.
paket_klima01

Yorumlar

There are no reviews yet, would you like to submit yours?